Łączna liczba wyświetleń

Wernisaże Wrocław (nie tylko)

ZGŁOŚ IMPREZĘ NA blogonim@gmail.com WIDOK SZCZEGÓŁÓWY - KLIKNIJ PLAN DNIA

piątek, 1 maja 2015

Promocja 35 numeru Rity Baum - MWW Muzeum Współczesne Wrocław

"Rita Baum" to wydawnictwo niszowe - nie w znaczeniu pejoratywnym, marginalne, może hermetyczne, tylko dla wyznawców - ale w znaczeniu "elitarne", a elitarne zawsze jest niszowe, bo elitarność to przeciwieństwo popkultury, elitarność wymaga zaangażowania, a nawet intelektualnego wysiłku, który kulturze masowej jest obcy, bo ona, aby być masową, musi poddawać się łatwej konsumpcji...

A więc dosyć elitarne wydawnictwo filozoficzno - społeczno - kulturalne, nie stroniące od metafizyki, o charakterystycznej szacie edycyjnej, gdzie słowo i obraz sąsiadują, mieszają się i uzupełniają. 

Kolejne promocje pokazują, że wokół Rity ukonstytuowało się grono czytelników i przyjaciół, co w pełni uzasadnia jej istnienie. Tym razem inauguracja 35. numeru (pismo wychodzi od 1998 roku) odbyła się w Muzeum Współczesnym Wrocław (tutaj można zobaczyć reportaż z MWW w styczniu 2012 przy okazji którego przeprowadziłem dziennikarskie śledztwo, kimże jest tajemnicza Rita Baum) i jak zawsze - pełna była niespodzianek. 
Po krótkim ale treściwym wstępie odbyła się licytacja pierwszego z kilkunastu numerowanych i sygnowanych przez autorów egzemplarzy. Kwotę osiągnięto godziwą - pozostałe egzemplarze wygrali goście, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania konkursowe; trzeba przyznać, że nie wszystkie były łatwe (kiedyś spotkałem się z takim przykładem:  jak na imię miał Brudny Harry?), a niektóre wręcz tendencyjne...
Każdy wygrany egzemplarz został ponumerowany, ostemplowany i sygnowany - dodatkowo dołączone były serigrafie sygnowane przez autora, Andrzeja Dudka-Dürera (któż zacz to chyba mówić nie trzeba!)

I na zakończenie wernisażu, zgodnie z niepisana tradycją, szóste piętro i kilka "szotów" nocnego Wrocławia2 komentarze: